NATATOMA voor Kalligrafie en Beeldhouwen.

Naamdocumenten

Deze naamdocumenten zijn te bestellen en zijn 13 cm bij 18 cm.

Gegevens die moeten worden aangeleverd bij een bestelling zijn;

 • roepnaam ............
 • geboortenamen ............. (indien gewenst)
 • geboortedatum ............. (indien gewenst)
 • kleur van het papier crème of wit (altijd aangeven)
 • naam afzender ..............
 • adres ...............
 • postcode + plaatsnaam .............
 • datum van opsturen ............

Kosten: Alleen ROEPNAAM  € 17,50  + verzendkosten € 3,00 = € 20,50

           ROEPNAAM + EXTRA wensen mogelijk.

VERZEND KOSTEN Buitenland € 5,00  prijzen zijn vast gesteld op 01-09-2020

Geld overmaken op bankrekeningnummer NL30 INGB 0001232059 t.n.v. M.A.J.Weerheijm van Pernis te Dronten

Bij het persoonlijk aanleveren van de gegevens en het ophalen van het naamdocument vervalt de verzendkosten en kan er contant worden afgerekend.

Bij het juist aanleveren deze gegevens zal er naar gestreeft worden dat de levering binnen 3 weken gaat plaats vinden.

 

Twee voorbeelden van te bestellen naamdocumenten:

 • roepnaam
 • betekenis van de naam
 • karakter beschrijving
 • eventueel de extra invulling
 • omschrijving waar de naam vandaan komt

 

       

 

 

 

 

NATATOMA voor kalligrafie en beeldhouwen